Dobrodošli u Kalesiju, kolijevku muzike i tradicije

Opština Kalesija nalazi se u području gornjeg toka rijeke Spreče, u njenoj aluvijalnoj ravni i južnim obroncima planine Majevice, te sjevernim rubnim dijelovima Javornika. Prema arheološkim istraživanjima, Kalesija posjeduje najstarije tragove civilizacije, koji potiču iz bronzanog i željeznog doba.

Općina Kalesija ogledalo je historije i tradicije, a to dokazuje time što je upravo na ovom području sačuvano više nekropola stećaka i nadgrobnika. Smješteni su na više lokacija a ima ih ukupno preko stotinu, sa najraznovrsnijim simbolima i gravurama u kamenu. Na više lokacija postoje i ostaci tvrđava – gradina iz najstarijih vremena a najpoznatije su u Gojčinu, Zolje – Jajići, te ispod Pješavice. Najinteresantniji kulturno historijski spomenik u Kalesiji je Atik-džamija stara preko 300 godina.

Kalesijski zvuci

Teško je prisjetiti se kada je odsvirana prva nota u Kalesiji, ali zvuk saza i violine iza kojeg stoji poznata Kalesijska trojka poznat je još od 1968.godine i zasigurno je jedan od simbola ovoga grada. Upravo te godine na svim radio stanicama bivše Jugoslavije ova trojka prenijela je glas o Kalesiji pjesmom “Kalesijo puna si mi cvijeća”.

Čuvar tradicije: Kovačnica stara više od 130 godina

Najstarija i najpoznatija  kovačnica u kojoj se radi pomoću vatre i čekića otvorena je davne 1889.godine u Kalesiji. Zanat se prenosio s koljena na koljeno kroz ukupno četiri generacije i nastavit će njegovanje tradicije. Zidovi i police kovačnice brižno čuvaju stare predmete, a ispred kovačnice je  izložen širok dijapazon njihovih proizvoda, ali i stari vodeni trocjek na kojem se oštre noževi, sjekire, motike.

Kako je Kalesija dobila ime?
U putopisima vizantijskog putopisca Jovana Kina (1150.-1165. godine) navodi se mogućnost da je  pleme Kalisije bilo naseljeno u dolini rijeke Spreče. Upravo po tom plemenu, Kalesija je dobila ime.