Dobro došli u Kalesiju: Grad za odmor, uživanje i život

Kao turističku ponudu Kalesija može predstavit veliki broj stećaka smještenih u Bulatovcima, nekropola stećaka „Brkića groblje“, nekropola stećaka lokalitet „Mramor“, Bašča, nekropola u pravoslavnom groblju u Dubnici, kao i druge lokacije na području Kalesije.

redakcija@kalesijski.ba

Kulturno-historijsko naslijeđe

Značajni objekt naslijeđa su Atik džamija u Ćivama, koja je sagrađena prije više od 300 godina, i džamija u Hemlijašima. Kao turistčki potencijal Kalesija može ponudit i ostatke prahistorijske gradine i kasno antičkog utvrđenja u Jajićima, a također i jednu od najstarijih Bosanskih kuća koja je smještena u naselju Džafići (Gornje Vukovije), u čijoj blizini se održava Kalesijska likovna kolonija.

Na području općine Kalesija, na osnovu postojećih i planiranih zaštićenih prirodnih područja i prirodnih objekata, stanja kulturno-historijskih dobara, sportsko-rekreatvnih zona, te opremljenost područja infrastrukturnim sistemima, može se planirat pet turističkih zona pogodnih za sportsko- rekreatvni i izletnički turizam.

Pet turističkih zona u Kalesiji:

  • Turistička zona „Pješavica“,
  • Turistička zona „Vis“,
  • Turistička zona „Grabik“,
  • Sportskorekreatvni centar „Jezera“,
  • Sportsko-rekreatvni centar „Jokovića potok“.

Zahvaljujući općinskom načelniku Džafić Seadu, ovaj gradić na sjeveroistoku Bosne već tri godine organizira javni doček Nove godine, a grad je u zimskom periodu posebno ukrašen.