Za pola mjeseca bez posla u FBiH ostalo više od 13.000 ljudi

Više od 13.000 osoba ostalo je bez posla u drugoj polovini marta, pokazuju podaci Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

To su podaci od perioda kada je u FBiH proglašeno stanje prirodne nesreće (16. mart) pa do početka aprila. Naime, prema zvaničnim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 03.04.2020. godine iznosio je 520.641 i u odnosu na dan 16.03.2020. godine je smanjen za 13.842 zaposlena, prenosi “Klix.ba”.

Takođe, broj zaposlenih na dan 03. april u odnosu na 29. februar ove godine smanjen za 11.309 zaposlenih, što znači da je u prvoj polovini marta zapravo došlo do blagog rasta broja zaposlenih.

Pored svega, na dan 31. mart godine broj zaposlenih iznosio je 528.476. i isti je manji u odnosu na 29.02.2020. godine za 3.474 zaposlenih. Ovaj podatak govori da je veliki broj osoba, njih gotovo 8.000, zapravo otpušten u prvim danima aprila.

Poreska uprava Federacije BiH saopštila je danas i da su poreski obveznici Federacije BiH u periodu januar – mart 2020. godine uplatili 1.280.859.055 KM javnih prihoda za koje je nadležna Poreska uprava Federacije BiH, što je za 67.668.784 KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Riječ je o uplati iz entitetskih nadležnosti, a to je naplata direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

Poreska uprava takođe je predstavila detaljne presjeke po kategorijama, uz izdvajanje marta. Tako u strukturi direktnih poreza za period januar –mart 2020. godine imamo sljedeće stanje:

  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 105.918.998 KM, a za mjesec mart 35.398.600 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 108.003.911 KM, a za mjesec mart 26.290.048 KM;
  • porez na dobit naplaćen je u iznosu od 82.752.502 KM, a za mjesec mart 32.811.345 KM;
  • posebne naknade naplaćene su u iznosu 49.735.337 KM, a za mjesec mart 17.307.861 KM;
  • porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 31.865.098 KM, a za mjesec mart 6.629.582 KM;
  • novčane kazne naplaćene su u iznosu 11.709.937 KM, a za mjesec mart 3.399.311 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 165.572 KM, a za mjesec mart 38.663 KM.

U periodu januar – mart 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 889.273.844 KM, a za mjesec mart 290.550.292 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – mart 2020. naplaćeno je:

  • doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 496.468.042 KM, a za mjesec mart 160.816.263 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 351.729.617 KM, a za mjesec mart 116.233.184 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 41.076.185 KM, a u mjesecu martu 13.500.844 KM.

Agencije

 Capital.ba