Više od 320 romske djece i mladih u BiH će biti korisnici obrazovnog projekta

Više od 320 romske djece, mladih Roma/kinja i njihovih roditelja u Bosni i Hercegovini će u naredne tri godine biti korisnici regionalnog projekta koji će raditi na poboljšanju položaja pripadnika romske populacije i povećanju njihove šanse za završetak kvalitetnog obrazovanja.

 Regionalni projekat “Povećanje mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Rome i Romkinje na području Zapadnog Balkana i Turske” je inicirao Romski obrazovni fond (REF), a podržan je grant sredstvima Evropske unije u vrijednosti od 3 miliona eura. Projekat je finansijski podržao i sam REF sa 827.000 eura.

Gianluca Vannini  šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH naglasio je da je EU u potpunosti predana poboljšanju položaja romske populacije u BiH i da je do sada uložila značajna sredstva za socijalnu ekonomsku integraciju romske zajednice u društvo. “Još uvijek postoje dječaci i djevojčice koji su ili izašli iz obrazovnog sustava ili napustili školu u ranoj dobi. Ovim projektom želimo doprijeti do tih ranjivih kategorija na svim nivoima obrazovanja. Počevši od predškolskog uzrasta, preko osnovne i srednje škole, do univerziteta. Na taj način  će se obezbijediti ne samo bolje obrazovanje Romske djece, već i polako stvarati uslovi za njihovo zapošljavanje”, rekao je Vanini.

Oko 100 romske djece uzrasta od tri do šest godina, sa područja opštine Visoko, kao i njihovi roditelji, biće uključeni u aktivnosti ranog razvoja, kako bi se djeci omogućio pristup kvalitetnim predškolskim ustanovama. U opštini Kakanj, oko 80 romske djece uzrasta do 6 godina i njihovi roditelji će imati priliku koristiti usluge iz novootvorene Bibilioteke igračaka kroz obrazovni program ranog razvoja u zajednici.

Sa učenicima prvih i drugih razreda osnovnih škola, će se kroz mnogobrojne aktivnosti raditi na pospješenju njihovog uspjeha u školi, sa aktivnim učešćem roditelja u obrazovnom procesu.

U Zeničko-dobojskom kantonu oko 60 učenika u srednjim školama će dobiti stipendije na osnovu uspjeha, kao i podršku tutora i mentora u školi.  Pored toga, mladim osobama će se predstaviti uspješni članovi romske zajednice, koji su upisani na fakultet, u cilju njihovog motivisanja da nastave svoje školovanje.

Za šest studenata i apsolvenata u Bosni i Hercegovini, projekat će obezbijediti stipendije a biće im ponuđena i podrška za poboljšanje akademskih rezultata i mogućnost zapošljavanja. Aktivnosti koje se odnose na visoko obrazovanje će biti provedene u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Gračanici, Banovićima i Živinicama. Projekat će romskim studentima olakšati prijelaz iz obrazovnih institucija u radni odnos i promovisati sistemske promjene protiv segregacije obrazovnog sistema.

Projekat je uspostavio saradnju sa relevantnim državnim i međunarodnim agencijama, a kroz učešće državnih i lokalnih donosioca odluka radit će se na jačanju politika koje regulišu ključna pitanja u vezi obrazovanja i zapošljavanja pripadnika romske populacije.

Partnerske organizacije iz Bosne i Hercegovine, koje će učestvovati u implementaciji ovog projekta su Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” iz Kaknja i Udruženje Roma “Euro Rom” iz Tuzle. Vrijednost projekta u Bosni i Hercegovini je oko 170.000 eura, a implementacija će trajati do 30. juna 2021. godine.