Udruženje Snaga nezavisne žene Kalesija sprovelo ispitivanje građana o prevenciji korupcije u zdravstvu

Udruženje Snaga nezavisne žene Kalesija u saradnji sa Udruženjem za razvoj društva “Kap” Sarajevo, ovih dana sprovelo anketu odnosno ispitivanje građana a tiče se prevencije korupcije u zdravstvu, promociji zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBIH.
Riječ je o projektu prevencije korupcije u zdravstvu “Virus za koji ima lijeka!”.

Također, građani općine Kalesija i pacijenti potpisivali su inicijativu kojom traže da se poštuju zakonska prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama.

Iste aktivnosti provode se širom BiH u više od 10 gradova, u sklopu projekta “Virus za koji ima lijek!”.

Inicijativa će, nakon prikupljanja potpisa građana i pacijenata, biti predata nadležnim institucijama kojom u ime građana zahtjevamoslijedeće:” MI, pacijenti i građani, zahtijevamo da se liječimo u javnim zdravstvenim ustanovama pod uslovima koji su dostojni čovjeka.

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da budemo uključeni u donošenje odluka o zdravstvenim uslugama – jer zdravstvo MI direktno finansiramo svakog mjeseca putem doprinosa i poreza.

MI, pacijenti i građani zahijevamo da se iskorijeni korupcija u zdravstvu i omogući adekvatno liječenje prema svim zakonima i konvencijama o osnovnim ljudskim pravima!

MI, pacijenti i građani zahtijevamo da se poštuje Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Dosljedna provedba postojećeg Zakona, omogućiće poštivanje odredbi Zakona na čije kršenje se pacijenti najčešće žale:

– Prava na dostupnost zdravstvene zaštite (Član 7),

– Prava na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja (Član 10, 11 i 12)

– Pravo na samoodlučivanje i pristanak (Član 17),

– Prava na spriječavanje i olakšavanje patnji i boli (Član 31),

– Prava na poštovanje pacijentovog vremena- liste čekanja (Član 32),

– Prava na uvid u medicinsku dokumentaciju (Član 33),

– Prava na prigovor (Član 41, 42 i 43),

– Prava na nadoknadu štete (Član 44), “

Predhodne aktivnosti krunisane su radionicom pod nazivom ” OSIGURANJE PRISTUPA PRAVDI ZA PRIJAVITELJE KORUPCIJE U ZDRAVSTVU KROZ JAČANJE POVJERENJA U PRAVOSUDNI SISTEM” kojeg podržavaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Vlada Švicarske.