U RS u 2018. poginulo 13 radnika, najrizičnija djelatnost građevinarstvo

 

Najviše smrtnih povreda na radu bilo je u građevinarstvu – šest.

Također, dogodio se i 77 težih povreda na radu, i to u šumarstvu i drvnoj industriji 18, 15 u građevinarstvu, u hemijskoj industriji dvije, u tekstilnoj industriji jedna iu drugim djelatnostima 41.

– Kao najrizičnije djelatnosti izdavača se građevinarstvo, elektroprivreda, te šumarstvo i drvna industrija u kojima su posmatrači po godinama postoje kontinuitet nastanka povrede na radu – upozorili su iz Inspekcije rada.

U kategoriju drugih djelatnosti svrstavaju se oblasti kao što su trgovina, turizam, kultura, prosvjeta, komunalne djelatnosti i drugo, u kojima se povrede nisu izrazile pojava u poređenju sa prethodnim godinama nemaju trend trenda.

Kada je u pitanju zaštita na radu, nepravilnosti se najčešće odnose na propuste u pogledu organizacije i provođenja mjera zaštite na radu, primjenjujući preventivne mjere, osposobljavanja radnika za siguran rad, te propuste u pridržavanju i provo enju tehničkih normi zaštite na radu.

Republička inspekcija rada je u 2018. godini izvršila 5.627 kontrole, od čega je 1.812 ili 32 posto bilo utvrđenim nepravilnostima.

S 54. prekršajnog naloga u vrijednosti od 1.050.150 KM, nadležni sudovi su podnijeli 541 prekršajni nalog.

U oblasti radnih odnosa utvrđene su nepravilnosti koje se najčešće odnose na obračun i naknadu, te zaključivanje i primjenu ugovora o radu, otkaz ugovora o radu, utvrđivanje otkaznog roka i prava na otpremninu, radno vrijeme i drugo.

U 2018. godini inspektori Inspektorata RS su na osnovu ugovora o radu kontrolisali 14.390 radnika, od čega 392 radnika ili tri posto nisu zaključili ugovor o radu.

Angažiranje radnika nacrno najčešće je u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije i prerade drveta, građevinarstva te uslužnim djelatnostima. (Fena) \ t

Izvor: Tuzlanski.ba