U nedjelju u centru Kalesije izmijenjen režim saobraćaja

U nedjelju u centru Kalesije izmijenjen režim saobraćaja

Datum: 10.04.2019. 10:29

Na osnovu člana 73., a u vezi sa
članom 13. Zakona o cestama Federacije BiH (,,Službene novine FBiH” broj
12/10 i 66/13) i člana 17. Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i
ulicama na području općine Kalesija (,,Službeni glasnik općine Kalesija broj
4/18), Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija po
službenoj dužnosti d o n o s i:

O D L U K U

o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u gradskim ulicama u povodu obilježavanja Dana  Armije Bosne i Hercegovine

Član
1.

Ovom Odlukom utvrđuje se privremena izmjena režima saobraćaja u gradskim ulicama Patriotske lige, Trgu Šehida, Žrtava genocida u Srebrenici i ulici pored stadiona prema tržnom centru ,,Piemonte” u Kalesija Gradu u smislu zabrane saobraćaja za sva motorna vozila zbog prolaska defilea učesnika, povodom obilježavanja Dana Armije Bosne i Hercegovine.

Član
2.

Ovom Odlukom privremeno prestaje da važi postojeći režim dvosmjernog saobraćaja, a uvodi se režim potpune zabrane saobraćaja u centru Kalesije na lokaciji Trg šehida, u ulici Patriotske lige od raskršća ulica prema Domu zdravlja do skretanja za ulicu Oslobodilaca Kalesije (Remzin kiosk), kao i u ulici Žrtava genocida u Srebrenici do ugostiteljskog objekta ,,Lipa”, i u ulici pored stadiona prema tržnom centru ,,Piemonte” u vremenu od 10 do 14 sati, na dan 14.04.2019.godine.

Član
3.

Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim ulicama izvršit će KP “Komunalac” Kalesija u vrijeme navedeno u članu 2. ove Odluke.

Član 4.

O novom režimu saobraćaja u ulicama iz člana 1. ove Odluke Služba će učesnike u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja dok će se za provođenje ove Odluke u navedenom terminu starati pripadnici Policijske uprave Kalesija.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se primjenjivati dana 14.04.2019.godine  u 10 do 14 sati i neće se objavljivati u javnim i službenim glasilima.