Top poslovna vijest 2022? RCB Nanotehnologija d.o.o.

Dok se na globalnom planu grčevito uvode mjere koje će obezbijediti potpuni prelazak u novu eru industrije kao ultimatum opstanka na planeti, u Vogošći se rade posljednje pripreme za početak rada RCB Nanotehnologija d.o.o. To je prva kompanija u BiH koja svojim proizvodnim procesom zatvara cirkularni krug ekonomije. Industrija nove generacije kojoj je odgovornost prema […]