Hasan je imao 4 žene: Tri bi spavale u jednoj sobi, a jedna bi bila u njegovoj. I kad bi pozvonio…

Priča o Hasanu Kajtezoviću je priča o čovjeku koji je imao četiri žene, i čak 54-ero…

Continue Reading