Članovi delegacije PSBiH U PSNATO-a učestvovali u radu 69. zasjedanja PSNATO-a

U uvodnom izlaganju, predsjedavajuća PSNATO-a, francuska senatorka Joelle Garriaud Maylam pozvala je NATO – članice da…

Continue Reading