Benjamina Karić položila cvijeće na Titovoj bisti za Dan mladosti

“Sretan Dan mladosti”, napisala je ona. Dan mladosti je bio praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji…

Continue Reading