Sporno pitanje riješeno: Notari više nisu obavezni, ugovore o prometu nekretnina sada mogu raditi i advokati

U skladu sa pravnim shvatanjem Vrhovnog suda FBiH, za pravnu valjanost ugovora o prijenosu prava na…

Continue Reading