Jadran koji smo znali nestaje: U moru otkriveno 46 novih vrsta ribe, ozbiljna su prijetnja …

Riblji fond u Jadranskom moru smanjuje se zabrinjavajućim tempom, a na to utiču prekomerni lov, klimatske…

Continue Reading