Ministarstvo rada pojasnilo ko će i kada dobiti 100 KM pomoći

– Županijske službe su sačinile konačne spiskove s brojem korisnika naknada i ukupnim iznosom koji je…

Continue Reading