Za osobe sa 100-postotnim invaliditetom: Umjesto 403, naknade će biti do 700 KM

Stupanjem na snagu Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama s invaliditetom, umjesto 403…

Continue Reading