Studija INZ-a “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi” predstavljena u Ambasadi SAD

Na prezentaciji su iz INZ učestvovali prim.dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta i Nino Alić, saradnik na izradi Studije. Gošća skupa u američkoj ambasadi je bila zvaničnica američke Agencije za zaštitu okoliša (U.S. Environmental Protection Agency) dr. Gejl Hagler (Gayle), koja boravi u BiH, te razgovara sa relevantnim institucijama, pojedincima i grupama o problemu zagađenja zraka i kako ga pokušati riješiti.

U sklopu napora da skrene pažnju javnosti na problem zagađenja zraka u BiH i moguća rješenja za taj problem, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je u svojim prostorima u Sarajevu organizirala skup i prezentaciju rezultata dosadašnjih istraživanja zagađenosti zraka i njihove povezanosti sa oboljenjima i smrtnosti u BIH.

.adslot_tekst_3 { display:inline-block; width: 300px; height: 250px; }
@media (min-width:360px) { .adslot_tekst_3 { width: 336px; height: 280px;} }
@media (min-width:500px) { .adslot_tekst_3 { display: none;} }

Na skupu priliku da predstavi svoju, nedavno objavljenu Studiju “Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi” imali su predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Uz naš tim i Studiju, predstavljene su aktivnosti koje Medicinski fakultet u Sarajevu vodi na praćenju povezanosti obolijevanja i povišenih parametara zagađenja.

Također, prezentirana je i oprema, te mogućnosti mjerenja sitnih čestica prašine (PM 2.5), „izazovi” sa kojima se susreću oni koji nabavljaju tu opremu, obzirom na različitost kvaliteta i izrade uređaja i opreme za mjerenje, kao i potrebu da se prati i mjeri i taj, za zdravlje građana najopasniji segment zagađenja.

.ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1:active, .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua354fce9104713114b7ef430e75e5ea1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Preporučeno za vas:  Još niko ne zna kako je nastala rupa u centru Sarajeva: Općina izdvojila 50 hiljada maraka za sanaciju

– Naša studija je zasnovana na metodologiji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO) za procjenu štetnih efekata aerozagadenja na zdravlje ljudi, kroz rezultate relevantnih analiza za Zeničko-dobojski kanton, a koristeći novu verziju softwera “Air Quality” (AirQ) za procjenu korelacije izmedu koncentracije polutanata u zraku i raznih mortalitetnih i morbiditetnih parametara. U našem istraživanju smo analizirali parametre mortaliteta na teritoriju ZDK, kao i na području grada Zenice, tokom posljednjih 20 godina. Procijenili smo utjecaj različitih koncentracija polutanata u gradu Zenici na mortalitetne parametre za buduće razdoblje, kao i ponudili moguće benefite smanjenja koncentracije polutanata u zraku u smislu zdravstvenih ishoda, istakao je prof. Boris Hrabač, rukovoditelj Zavoda za javno zdravstvo uokviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Uz profesora Hrabača, na prezentaciji su iz INZ učestvovali prim.dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta i Nino Alić, saradnik na izradi Studije. Gošća skupa u američkoj ambasadi je bila zvaničnica američke Agencije za zaštitu okoliša (U.S. Environmental Protection Agency) dr. Gejl Hagler (Gayle), koja boravi u BiH, te razgovara sa relevantnim institucijama, pojedincima i grupama o problemu zagađenja zraka i kako ga pokušati riješiti.

.adslot_dno { display:inline-block; width: 300px; height: 250px; }
@media (min-width:350px) { .adslot_dno { width: 336px; height: 280px;} }
@media (min-width:500px) { .adslot_dno { width: 300px; height: 250px;} }


.adslot_dno_2 { display:inline-block; width: 300px; height: 250px; }
@media (max-width:500px) { .adslot_dno_2 { display: none;} }

Izvor:BH-index.info Kontakt: redakcija@kalesijski.ba