SBB: Mladi iz Kalesije uskraćeni za pravo apliciranja na javne pozive

Tokom dana na naš redakcijski mail ( redakcija@kalesijski.ba) pristiglo je saopštenje SBB Kalesija koji prenosimo u cjelosti:

Omladinska udruženja iz Kalesije ne mogu aplicirati na javne pozive Vlade Tuzlanskog kantona i drugih nivoa vlasti zbog neažurnosti i maćehinskog odnosa nadležnih u Općini Kalesija prema njima

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona jučer je raspisalo Javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2020. godini.  U tom pozivu iznos od 30.000,00 KM je planiran za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja, a na koji omladinska udruženja sa područja naše općine ne mogu aplicirati! Razlog zbog kojeg neće moći aplicirati je taj što Općina Kalesija nije ispunila svoju obavezu uspostave Registra udruženja mladih naše općine, što je bila dužna na osnovu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, članom 15. Zakona definisano je da nadležna općinska služba samostalno vodi spisak omladinskih udruženja iz razloga transparentnosti, saradnje, podrške i partnerstva. Nadležna općinska služba vodit će spisak neformalnih grupa mladih čije su aktivnosti podržane od općine. Omladinska udruženja koja žele predlagati projekte za mlade na bilo kom nivou vlasti ili biti član vijeća mladih općine, upisat će se na spisak iz stava 1. ovog člana. 

Prema informacijama dostupnim na internetu u Kalesiji trenutno postoji oko 120 aktivnih udruženja, od čega je veliki broj upravo omladinskih udruženja, a obzirom da u Kalesiji trenutno ne postoji spisak, odnosno registar omladinskih udruženja, svim omladinskim udruženjima uskraćeno je pravo da se prijave na javne pozive Vlade Tuzlanskog kantona, ali i drugih nivoa vlasti.

SBB je još u septembru ove godine godine uputio inicijativu Općinskom načelniku i nadležnim službama da u što kraćem vremenskom periodu pripreme prijedlog izrade Registra udruženja mladih općine Kalesija, a na osnovu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine i upute na Općinsko vijeće Kalesija na usvajanje. Nažalost, do današnjeg dana takva inicijativa nije usvojena zbog čega će mladi naše općine biti uskraćeni za desetine hiljada KM.

U Izbornom programu za period 2020 – 2024 SBB je građanima naše općine ponudio konkretne prijedloge za poboljšanje kvaliteta života raznim kategorijama, od kojih je nekoliko naših programskih ciljeva usmjereno upravo prema mladima. Program možete pogledati na našoj web stranici: IZBORNI PROGRAM SBB-a.

Pozivamo druge političke subjekte kojima su puna usta mladih za vrijeme izborne kampanje da u budućnost i učine nešto konkretno za mlade naše općine te da konačno pređu sa riječi na djela.