Saznajemo svih 40 imena na listi SDA za Skupštinu Tuzlanskog kantona

Predsjedništvo Stranke demokratske akcije (SDA) utvrdilo je jučer liste za Opće izbore koji će biti održani u oktobru ove godine.

Listu u Tuzlanskom kantonu, saznaje Faktor, nosit će aktuelni premijer Irfan Halilagić, a slijede redom Jasmina Lugavić, Muamer Zukić, Suvada Džuzdanović, Bahrudin Ahmetagić, Lejla Vuković, Damir Šišić, Edin Dedić, Hasiba Kurtić i Edin Vikalo.

Od broja 11 pa nadalje na listi su pozicionirani: Zumra Begić, Imad Mustafić, Selma Begović, Almir Omerčević, Almir Huskić, Jasna Hadžiselimović, Muriz Husejnović, Narcisa Suljić, Edim Kadić, Šekib Umihanić, Fahreta Softić, Enes Idrizović, Halida Mahmutbegović Poljaković, Mujo Jusić, Hajrudin Mehanović, Ismira Šabanić, Fadil Alić, Elma Mehanović, Memsud Mešanović i Ramo Mešanović.

Od 31. mjesta pozicionirani su: Amra Hamidović, Almir Sakić, Admira Lapandić, Mujo Imširović, Amir Bajrić, Mukadesa Nišić, Hidajet Lipjankić, Zumreta Aljkanović, Fadil Kudumović i Smajo Mandžić.