Poziv za KUD-ove sa područja Kalesije da se prijave

Fondacija za kulturu, umjetnost i turizam u Bursi je putem Ambasade Bosne i Hercegovine u

Ankari dostavila poziv za učešće predstavnika naše države na 33.Međunarodnom folklornom
festivalu pod nazivom „33rd International Golden Karagoz Folk Dance Competition“,
koji će se održati u periodu od 7-12.jula 2019.godine u Bursi, u organizaciji Grada Burse i navedene Fondacije.

Pravo učešća na Festivalu ostvaruju grupe od maksimalno 35 članova starijih od 16 godina (ukupan broj
igrača u rasponu od 10 do 24).

Rok za dostavu prijavih formulara, te traženih fotografija i audio-vizuelnih materijala je 01.03.2019.godine, a ostali detalji o proceduri učešća nalaze se u predmetnom pismu.

PREDMETNO PISMO – LINK ZA PREUZIMANJE