PLIVAJU U PARAMA: KVARTALNA DOBIT CENTRALNE BANKE 108 MILIONA KM!

U kvartalnom Izvještaju o poslovanju navodi se da je nastavljen trend rasta kamatnih prihoda po osnovu depozita kod inostranih banaka i dužničkih instrumenata, s tim da je kretanje tržišnih prinosa na dužničke instrumente imalo volatilan karakter.

S druge strane, tržišne cijene monetarnog zlata su imale pozitivan trend kretanja povećavajući njegovu fer vrijednost i istovremeno amortizirajući volatilnost kapitala Centralne banke po osnovu promjena fer vrijednosti dužničkih instrumenata koji se naknadno mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, navodi se u finansijskom Izvještaju za prvi kvartal ove godine.

Centralna banka je početkom aprila uplatila u budžet BiH 64,3 miliona KM po osnovu dobiti ostvarene u protekloj dobiti, dok je zadrzala više of 200 miliona KM u fondu rezervi.

(E.F.)

The post PLIVAJU U PARAMA: KVARTALNA DOBIT CENTRALNE BANKE 108 MILIONA KM! first appeared on Hayat.ba.

Izvor: hayat.ba