PDA i SDP dogovorili koaliciju u Sapni

Predsjednik OO PDA Sapna Senad Alić i predsjednik OO SDP Sapna Fadil Jukić danas su potpisali Koalicijski sporazum o formiranju većine i zajedničkom djelovanju u Općinskom vijeću Sapna. Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i novoizabrani načelnik općine Sapna Zudin Mahmutović te budući vijećnik i predstavnik SDP-a u Općinskom vijeću Sapna Omer Muharemović.
Potpisnici Koalicijskog sporazuma saglasni su da zajednički formiraju većinu u Općinskom vijeću Sapna za mandatni period 2020.2024. godine, zajednički nastupaju i donose odluke bitne za sve građane općine Sapna, kao i za organe, ustanove i institucije na području općine Sapna, a naročito prilikom donošenja i usvajanja budžeta općine Sapna, Programa rada i izvještaja Općinskog vijeća Sapna i Općinskog načelnika.