Ovo su imena vijećnika koji su podnijeli inicijativu za povećanje paušala!

Počela je  5. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija. Predložen je dnevni red od devet tačaka. Predložene su i dopune dnevnog reda, a posebnu pažnju javnosti izazvala je predložena odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknade vijećnicima, kojom se traži da se dosadašnja naknada vijećnicima sa 350 KM povećava na 650 KM, a dnevnica sa 50 na 100 KM.

Potpisnici ove inicjative su Ramiz Baručić, Edis Mujanović, Jasmin Smajić, Damir Džafić, Fetah Hujdur, Faruk Džafić, Hasan Ramić i Galib Softić.  Ostaje da vidimo da li će ova odluka biti i usvojena.

izvor: kalesijske-novine.com