Općinsko vijeće Kalesija protiv formiranja ambulante za pregled migranata

Posljednja tačka 27.redovne sjednice Kalesija a koja je danas stavljena na dnevni red kao hitna jeste Informacija aktuelnoj migrantskoj krizi u BiH i na području općine Kalesija. Nedavno su mediji objavili tekst da je na području Kalesije moguće skoro formiranje ambulante za pregled migranata. Vijećni su zbog toga usvojili zaključke:

  1. Smatramo da nije primjereno preduzimanja bilo kakvih radnji odnosno aktivnosti o uspostavljanju ordinacija ili druge vrste centara za privremeni ili trajni smještaj migranata na području općine Kalesija, bez učešća organa JLS općine Kalesija.
  2. Općinsko vijeće Kalesija podržava svaki vid humanitarne i druge pomoći migrantima,
  3. Općinsko vijeće Kalesija ne podržava smještaj migranata ili uspostavljanje ordinacija jer nema adekvatne i odgovarajuće prostore za smještaj, boravak i liječenje migranata.
  4. Smatramo da evidentiranje i pružanje medecinske pomoći migrantima trebalo bi da se obavi odmah po ulasku u državu Bosnu i Hercegovinu a ne kada se migrant nađe duboko u unutrašnjosti države.
  5. Tražimo od  Vijeća  ministara  BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Granične policije BiH, Službe za poslove sa strancima  preuzmu punu odgovornost i da na zakonit i human način riješe problem migranata u Bosnu i Hercegovinu.