Općinsko takmičenje iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Osnovna škola “Rainci Gornji” je 15.3.2023.bila domaćin općinskog takmičenja iz Bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti.
Takmicenje je organizovano za učenike VI, VII i VIII razreda.

Ostvareni su sljedeći rezultati:

VI razred:

 1. Mehanović Amina – OS “Kalesija”
 2. Selimović Medina – OS “Tojšići”
 3. Ibralić Amna – OS “Memići”

Navedene učenice su se plasirale i na kantonalno takmičenje.

VII razred:

 1. Dahalić Mirnesa – OS “Vukovije”
 2. Suljkanović Almedina OS “Rainci Gornji”
 3. Sinanović Belmin – OS “Tojšići”
  Sva tri ucenika su se plasirala na kantonalno takmičenje.

VIII razred

 1. Hrustić Samra – OS “Kalesija”
 2. Šišić Lamija – OS “Tojšići”
 3. Džafić Dzenana – OS “Rainci Gornji”

Sve tri učenice su se plasirale na kantonalno takmičenje.