Općinski načelnik razgovarao sa predstavnicima MZ Jeginov Lug

Općinski načelnik Sead Džafić razgovarao je sa predstavnicima MZ Jeginov Lug na čelu sa predsjednikom Miletom Tadićem i mještanima Tanasijom Milekovićem, Živkom Tomićem i Milanom Tomićem, kao i sa sveštenikom osmačko-dubničke pravoslavne crkve Markom Danojlovićem.

Na sastanku je bilo riječi o rješavanju problema vezano za put koji vodi preko
privatnih parcela ka pravoslavnom groblju kao i sanaciji puta prema ovom
naselju gdje žive povratnici srpske nacionalnosti.

Srbi prilikom prodaje svojih imanja u Jeginovom Lugu prodali su i parcele preko kojih su nekada davno sa vlasnicima imali usmeni dogovor vezano za put koji vodi do njihovog groblja. Hvala mještanima Bošnjacima koji su imali razumijevanja te su napravili određene ustupke i na pravom smo putu da se to rješi i da imamo put prema groblju koji bi bio javno dobro i koji bi se
koristio, kazao je načelnik Sead Džafić.

On ističe da su povratnici i u prethodnim godinama imali njegovu podršku kada su u pitanju određeni projekti, a to će biti nastavljeno i ove godine prvenstveno
misleći na rješavanje putne komunikacije.

Sveštenik osmačko-dubničke pravoslavne crkve Marko Danojlović koji službuje i u crkvi u Jeginov Lugu zahvalio se načelniku za sve što čini da pomogne u rjeešavanju ovog problema, posebno jer se primiče pravolsavni praznik kada se posjećuju grobovi mrtvih i kada se upućuju molitve Bogu.

Prema riječima predsjednika Vijeća MZ Mileta Tadića, općinski načelnik je u prošloj godini odvojio novčana sredstva za kupovinu određenih parcela kako bi se nesmetano došlo do groblja, a da je u više navrata kazao da će to i dalje
raditi te se stavio na raspolaganje 24 sata kako bi se taj problem rješio.

Sa problemom mještana Jeginov Lug upoznat je i šef u Službi za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko pravne poslov Zijad Kulanić koji je odmah nakon sastanka sa prisutnima izašao na teren te su napravljeni određeni pomaci ka rješavanju problema u ovom naselju.