Općinski načelnik održao sastanak sa predstavnicima Medžlisa IZ Kalesija

 

Općinski načelnik Sead Džafić održao je sastanak sa predsjednikom Medžlisa Islamske zajednice Kalesija Ibrahimom Aljićem i sekretarom Nevresom Fatićem.

Na sastanku jebilo riječi o dosadašnjem radu Medžlisa Islamske zajednice u Kalesiji, ali i
saradnjom sa općinskim načelnikom.

Načelnik i prije dolaska na ovu funkciju izdvajao je novčana sredstva i pomagao rad Islamske
zajednice i zaista mogu mu samo reći jedno veliko hvala za sve što je uradio,kazao je predsjednik Medžlisa IZ Kalesija Ibrahim Aljić.

On je načelnika upoznao sa radom džemata koji rade u sastavu Medžlisa rekavši da je odmah po
preuzimanju funkcije krenuo u obilazak džemata i upoznavanje sa njihovim radomi aktivnostima.

Također, Aljić ističe da će u narednom periodu dosta više pažnje posvetiti jačanju džemata kao
i većoj pomoći mjesnim imamima.

Načelnik općineKalesija Sead Džafić prije svega se zahvalio rukovodstvu Medžlisa na posjeti
rekavši da će već danas za njihove potrebe i rad izdvojiti 15.000 KM, te da ćeuvijek pomagati rad Islamske zajednice.

Država i Islamska zajednica trebaju da nam budu u samom vrhu. Samo zajedništvom i jačanjem
Islamske zajednice možemo ojačati i ljubav prema domovini i svi zajedno trebamouložiti više napora da sačuvamo i jedno i drugo i da spriječimo odlazak mladihu druge zemlje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, kazao je općinski načelnik.

Predstavnici Medžlisa IZ Kalesija prilikom posjete načelniku uručili su i Kur'an časni iskazavši želju da ova sveta knjiga bude vodilja svim muslimanima koji žive u Kalesiji.