Općina Kalesija stipendira 75 studenata

Općinski načelnik Sead Džafić potpisao je danas ugovore sa 75 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju iz budžeta općine Kalesija. Riječ je o studentima koji su po automatizmu stekli pravo na stipendiju.

Studenti sa područja naše općine, koji jednom ostvare pravo na stipendiju svake godine nastavljaju sa korištenjem tog prava, ali samo je potrebno da završe godinu studija u roku i dostave uvjerenje, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je studente pozvao da nakon završenog studija ostanu u Kalesiji i Bosni i Hercegovini te da stečeno znanje primjene kako bi stvorili bolje uslove života za sve njene građane.

U narednim danima će biti raspisan i javni poziv za studente koji su upisali prvu godinu studija i za one koji nisu ostvarili ranije pravo na stipendiju iz budžeta Općine Kalesija.