Općina Kalesija: Poziv za profesore pedagogije i psihologije

Iz općine Kalesija pozivaju profesore pedagogije i psihologije koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kalesija, a koji žele pohađati obuku za rad sa predškolskom djecom, kako bi bili angažovani na provođenju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece-polaznika u prvi razred osnovne škole, da se jave u zgradu Općine Kalesija, kancelarija broj 30 ili putem telefonskog broja 00387 35 367 705 kako bi dobili sve potrebne informacije.

Obuku organizira Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona.