Obnova šuma nakon požara može trajati i stotinama godina

Obnova suma nakon pozara moze trajati i stotinama godina01

Sadnja crnog bora postala je ključni dio napora obnove i rekonstrukcije Homolja