Objavljena nova lista istaknutih sarajevskih umjetnika na budžetu

Ministarstvo kulture i sporta KS objavilo je novi spisak istaknutih samostalnih umjetnika za 2019 godinu. Na listi se nalaze nova – stara imena

Ko je istaknuti samostalni umjetnik?


“Istaknuti samostalni umjetnik je umjetnik kome je status istaknutog samostalnog umjetnika priznat u skladu sa odredbama ovog Zakona.”

Prema slovu Zakona, neki umjetnik stiče pravo pravo na status istaknutog samostalnog umjetnika samo ako ispunjava uslove koji su navedeni ispod.

1) da nije u radnom odnosu

2) da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino profesionalno zanimanje

3) da njegov umjetnički opus i domet verifikuje matično umjetničko udruženje, a ukoliko nije član niti jednog udruženja da svoj stvaralački opus dokaže programskom knjižicom ili popisom umjetničkih djela potvrđenim od kulturne institucije, javne ustanove, festivala, galerije ili izdavačke kuće sa međunarodnim referencama

4) da je državljanin BiH, koji ima prebivalište i na području Kantona.

Pogledajte ovogodišnju listu istaknutih umjetnika:


Izvor:BH-index.info Kontakt: redakcija@kalesijski.ba