Objavljen Konkurs za prijem nastavnika u školama TK. PREUZMITE

Konkurs za za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona objavljen je u ponedjeljak 26.07.2021. u Dnevnom avazu i na web stranicama Ministarstva obrazovanja i nauke TK i Vlade TK.

U nastavku možete preuzeti tekst konkursa/oglasa.

Konkursi i odglas bit će otvoreni do 3. avgusta. Intervjui za nastavnike i stručne saradnike bit će obavljeni 11. 12 i 13. avgusta, za pomoćno osoblje 18. i 19. a test stručnog znanja za sekretare i finansijske radnike 16. avgusta. Konačne rang-liste trebale bi biti objavljene 26. avgusta ove godine. Na taj način stvorit će se uslovi da 1. septembra sve bude spremno za nesmetan početak nove školske godine u Tuzlanskom kantonu.

“Ove godine se Pravilnik nije mijenjao niti u jednom segmetnu. Jedina je novina da ćemo napraviti jednu web stranicu pri Ministarstvu obrazovanja gdje će biti istaknuti i konkursi i gdje će biti istaknuti svi dokumenti vezano za konkurse. Tu će biti objavljene i privremene i konačne rang-liste, da bismo na neki način pomogli kolegama da ne moraju ići od škole do škole da provjeravaju kako privremene liste tako i konačne rang-liste, da sve bude na jednom mjestu. Ove godine su uglavnom sve pozicije na određeno raspisane što je trend i u posljednjih nekoliko godina” ističe ministar Baraković.