Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa prostora općine Kalesija

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači korisnici novčanih potpora sa prostora općine Kalesija, a u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane  podrške po modelu proizvodnje („Službene novine Federacije BiH“, br: 32/17) koji je stupio na snagu . godine da podnesu prijave za proizvodnju P1 nadležnom kantonalnom Ministarstvu za proizvodnju sa kraćim rokovima kako slijedi:

  • Proizvodnja krušnih žita (pšenica i raž), stočnog ječma, zobi i tritikalea do 15.05.
  • Proizvodnja silažnog kukuruza do 31.05.
  • Proizvodnja uljarica (suncokret, soja) do 31.05.
  • Proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška i dr. Krošnjasto voće) na najmanje dva hektara do 01.06.
  • Uzgoj rasplodne štoke, ovaca i koza do 15.05.
  • Uzgoj rasplodnih junica do 15.08.
  • Košnice pčela I uzgoj pčelinjih zajednica do 15.05.
  • Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi od teladi domaćeg uzgoja da utovi u minimalno tri grla, tov junadi od teladi iz uvoza da utovi u jednom turnusu minimalno 10 grla i uvede u tov teladi do šest mjeseci, težina do 210 kg.

Sve dodatne informacije mogu dobiti u nadležnoj Službi u zgradi Općine Kalesija.