Nastava preko interneta za učenike iz Tuzlanskog kantona (VIDEO)

U skladu sa smjernicama resornog Ministarstva za obrazovanje i nauku i prema preporukama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona škole su postepeno započeli organizovanje nastavnika preko interneta za svoje učenike.

U skladu sa smjernicama resornog Ministarstva za obrazovanje i nauku i prema preporukama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona škole su postepeno započeli organizovanje nastavnika preko interneta za svoje učenike.

– Pokrenuli smo ispred naše škole putem interneta putem naših web stranica. Uspjeli smo iskomunicirati sa svim našim učenicima. Otprilike 99 naših učenika može na ovaj način komunicirati s razrednicima i predmetnim nastavnicima – istaknuo je Almir Dorić, direktor Osnovne škole Pazar Tuzla.

Za učenike koji nemaju pristup internetu, kažu u osnovnoj školi Pazar, zaduženi će roditelji fizički preuzimati zadatak za svoju djecu. U srednjim školama sa mrežnim nastavnicima ima više iskustva.