MSŠ Kalesija: Mujanović uručio vrijednu donaciju učila

Učenici MSŠ Kalesija  dobili su još jednu vrijednu donaciju, a radi se o učilima-anatomskim slikama za medicinske tehničare koja će im pomoći da što bolje shvate i usavrše svoje znanje.

Ovu vrijednu donaciju za medicinare od sebe lično obezbjedio je Fejzulah Mujanović predsjednik vijeća roditelja MSŠ Kalesija.

Predsjednik vijeća roditelja Fejzulah Mujanović za B-Novosti:

Ova donacija će sigurno pomoći u velikoj mjeri u radu medicinskih tehničara u skorije vrijeme ići će se u nabavku EKG aparata, kao i aparata za varenje za  mašinske struke.

Prof. Nedžad Smajić za B-Novosti:

Slike će uveliko poboljšati i olakšati izvođenje stručno-terapijske nastave iz predmeta anatomija. Učenici će lakše i bolje shvatiti anatomiju čovjeka,jer imaju priliku vidjeti gdje se šta nalazi, i na koji način funkcioniše ljudski organizam. Slike su izuzetne kvalitete i predstavljaju vrijednu donaciju za našu školu.

Predsjednik vijeća roditelja: Fejzulah Mujanović / bnovosti.com