Ministar Šakić, načelnik Džafić i delegacija SD Kalesija na zajedničkom sastanku

Općinski načelnik Sead Džafić održao je radni sastanak sa Mustafom Šakićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona. Tema sastanka bila je pomoć općini Kalesija kada su u pitanju projekti iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede.

Mi imamo velike površine obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je dato pod zakup, a na tim lokacijama je Prostornim planom određena industrijska zona, koji je zamolirao ministre da nam pomognu da omoguće mogućnost da napravimo sa zakupcima zamjene zemljišta kako bi se te parcele oslobodile za potencijalne investitore. Takođe, preko ovog ministarstva iskoristili su smo i razmišljali o tim projektima kada je riječ o novcu iz vodenih naknada, a riječ je o uređenju korita rijeka Spreče i Gribaje, rekao je općinski načelnik Sead Džafić.

Na sastanku je bilo riječi i o podršci projektima kada je u pitanju rekultivacija poljoprivrednog zemljišta, koje bi se privelo namjeni.

Ja sam načelnika upoznao sa finansijskim planom za ovu godinu kao i sa mogućnostima za Kalesiju. Želim da pomognem i da podržim projekte koji su od interesa za poljoprivredne proizvođače, a sa načelnikom sam dogovorio da dostave i spisak poljoprivrednih proizvođača koji imaju zakup državnog zemljišta na parcelama koje su predviđene za industrijsku zonu kako bi smo to što prije rješili, kazao je ministar Mustafa Šakić.

Sastanku sa načelnikom prisustvovali su i predstavnici Socijaldemokrata BiH, predsjednik Faruk Džafić te Fejzulah Mujanović i Jasmin Osmančević.