Mensur Hukić smijenjen sa pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su donijeli Odluku o smjeni Mensura Hukića sa pozicije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. Za Odluku o smjeni Hukića je glasalo 18 vijećnika, 7 vijećnika bilo je suzdržano, dok je 1 vijećnik bio protiv.

U obrazoženju Prijedloga odluke, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Kalesija je naveo kako smatra da predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija Mensur Hukić obnašajući funkciju koja mu je povjerena od strane vijećnika svoj posao u proteklom periodu nije obavljao odgovorno i dovoljno uspješno

Imamo vijećnika koji kod načelnika ulaze 4-5 puta. Mensur Hukić to nije radio. Smatram da sam čestito odradio svoj posao i odlazim uzdignuta čela. Neću i nisam htio da potpišem računa za reprezentaciju koju Vijeće nije napravilo. Taj račun nisam napravio ja niti Vijeće. Pričalo se kako pravim kontra većinu, jer se na taj način tražio alibi za moju smjenu. Drago mi je da sam bio predsjedavajući Vijeća i da sam doprinio kvalitetnom radu. Zahvaljujem se kolegama vijećnima na konstruktivnoj saradnji. U narednom period imat ću kvalitetnih inicijativa i vijećničkih pitanja. Građani trebaju da znaju odgovore na neka pitanja. Svjesno od kolega nisam nikoga zvao da pitam kako će glasati po ovoj tački. Svako od vas će svojim razum procjeniti i glasati onako kako smatra da je to ispravno. Osudite Mensura Hukića za bilo koju zloupotrebu ili pronevjeru. Molim vas ako ima bilo šta protiv mene da to uradite- rekao je Hukić.