Mensur Hukić izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija

Danas je održan nastavak konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Vijećnici su birali predsjedavajućeg OV Kalesija u novom sazivu i zamjenika predsjedavajućeg.

Mensur Hukić (NBL) je izabran za novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija. (ZA – 14, PROTIV – 2, UZDRŽANIH – 8 vijećnika.

Vijećnici su usvojili da zamjenik predsjedavajućeg bude Jasmin Osmančević (SD) , koji je zamjenik predsjedavajućeg bio i u prošlom sazivu.