Kalesijka Mirsada Alibašić imenovana za sudiju u Općinskom sudu Gradačac

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je na sjednici u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Među imenovanim sudijama nalazi se i Mirsada Alibašić iz kalesijskog naselja Miljanovci koja je imenovana za sudiju u Općinskom sudu Gradačac.

Mirsada Alibašić je radila u Općinskom sudu Kalesija, zatim u Lukavcu kao stručni saradnik da bi svojim radom i trudom uspjela da bude i sudija u Općinskom sudu.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

 • Predrag Golubović, na poziciju glavnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Bosansko-podrinjskog kantona;
 • Nevenka Čorić, na poziciju zamjenice glavnog tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Srednjobosanskog kantona;
 • Melisa Sarajlić Hukić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Asmira Bešić Čajić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Sabina Hukić Sijerčić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Miroslav Đulabić, na poziciju suca Općinskog suda u Tuzli;
 • Dženita Mehidić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Edina Nožinović, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Svetlana Stevanović, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Tuzli;
 • Mirsada Alibašić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Gradačcu;
 • Rusmir Hadžić, na poziciju suca Općinskog suda u Travniku;
 • Davor Cilenšek, na poziciju suca Općinskog suda u Travniku;
 • Denis Martini, na poziciju suca Općinskog suda u Travniku;
 • Vedran Bijelić, na poziciju suca Općinskog suda u Travniku;
 • Ivana Bukvić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Travniku;
 • Anes Mehić, na poziciju suca Općinskog suda u Banovićima;
 • Damir Baraković, na poziciju suca Općinskog suda u Lukavcu;
 • Zlatan Bilić, na poziciju suca Općinskog suda u Sarajevu;
 • Berina Feto-Fočak, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Diana Dočkal, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Tatjana Krunić Pečenica, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Marijana Rajčević, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Lejla Džaferbegović, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Dženana Sipović, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Nerzudin Rizvić, na poziciju suca Općinskog suda u Sarajevu;
 • Amar Osmančaušević, na poziciju suca Općinskog suda u Sarajevu;
 • Ivana Šaraba, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Sarajevu;
 • Belma Kokić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Zenici;
 • Ivana Baković-Jukić, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Zenici;
 • Olivera Križanović, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Zenici;
 • Ivan Sokanović, na poziciju suca Općinskog suda u Bugojnu;
 • Amir Bajrić, na poziciju suca Općinskog suda u Visokom;
 • Nermina Nadarević, na poziciju sutkinje Općinskog suda u Cazinu;
 • Lorena Musa, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
 • Davor Iveljić, na poziciju tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona;
 • Indira Džinić, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona;
 • Ana Stevanović, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona;
 • Frano Marjanović, na poziciju tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Srednjobosanskog kantona;
 • Alma Hodžić-Kočo, na poziciju tužiteljice Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo;
 • Deni Odobašić, na poziciju tužitelja Kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona;
 • Selma Kaltak Jusufspahić, na poziciju stručne suradnice Općinskog suda u Bugojnu.