Kalesija iz Fonda za zaštitu okoliša dobija 101.282 KM

Načelnik Općine Kalesija Sead Džafić putem projekata koji su upućeni Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, za tu općinu osigurao je 101.282 KM. 

Riječ je o projektima nabavke specijalnog vozila za odvoz selektiranog otpada u iznosu od 70.000 KM, te poboljšanja energetske efikasnosti objekta JU Centar za socijalni rad Kalesija i KP Komunalac Kalesija u iznosu od 31.282 KM. 

” Mi ćemo odmah krenuti sa aktivnostima i već danas će biti pokrenute određene procedura kako bi projekte što prije realizirali“, rekao je načelnik Džafić.