Kalesija dobija ulicu po imenu komadanta Mehmeda Husića

Jednu od inicijativa na današnjoj sjednici OV Kalesija uputio je i Šemsudin Ćatić (SDA). Inicijativa se odnosi na to da nova ulica Piemonte – Olanovca koja je u izgradnji nosi naziv prvog ratnog komandanta 245. brigade u Kalesiji Mehmeda Husića.

U obrazloženju Ćatić je rekao da je komandant Mehmed Husić zaslužio da ulica nosi njegovo ime. O pomenutoj inicijativi danas su se izjašnjavali vijećnici Općinskog vijeća Kalesija i jednoglasno usvojili.

5. februara 1993. godine formirana je 205. brdska brigada. Za prvog komadanta je imenovan Mehmed Husić, a tokom rata na položaju komadanta brigade još su bili Mirsad Gutić i Muhamed Avdić.

U 50. godini života umro je Mehmed Husić, ratni komandant 205. brdske brigade iz Kalesije. Uz sve vojne počasti komadant Husić je sahranjen na mezarju Bukovčić u Tuzli. Ranjen je 1993. godine na zvorničkom ratištu u rejonu Goduša, ali ga to nije spriječilo da ostane uz svoje saborce, kada je trebao pomoći starješinama na terenu u organizaciji i ustroju jedinica.

redakcija@kalesijski.ba