Kako su glasali Kalesijci za članove Predsjedništva BiH?

Kada su u pitanju članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, glasači u Kalesiji su najviše podržali kandidata Socijaldemokratske partije Denisa Bećirovića od 4.865 glasova, zatim kandidata Stranke demokratske akcije Šefiku Džaferovića 4.560, a na trećoj poziciji je kandidat DF Željko Komšić sa 3.168 glasova.

Zanimljivo je da je na četvrtoj poziciji samostalni kandidat Mirsad Hadžikadić sa 821 glasom, a nakon toga SBB Fahrudin Radončić sa 712 glasova ostao, Senad Šepić iz Nezavisnog bloka dobio 124 glasova, Amer Jerlagić iz Stranke za BiH 88, Jerko Ivanković Lijanović ispred Boljitke 49, Boriša Falatar iz Naše stranke 22, Diana Zelenika 17 i kandidat HDZ-a Dragan Čović 8 glasova.

Denis Bećirović

Kalesija centar 468 
Prnjavor 137 
Dubnica 82 
Miljanovci 290 
Sarači 83 
Rainci Gornji 376 
Meškovići 151 
Rainci Donji 286 
Petrovice Gornje 295 
Jeginov Lug 5 
Vukovije Donje 379 
Vukovije Gornje 303 
Tojšići 566 
Kikači 240 
Hrasno Donje 202 
Hrasno Gornje 63 
Seljublje 97 
Jelovo Brdo 78 
Jajići 51 
Kalesija Gornja 298 
Brda 59 
Zukići 33 
Memići 323

Šefik Džaferović

Kalesija centar 494 
Prnjavor 203 
Dubnica 234 
Miljanovci 213 
Sarači 85 
Rainci Gornji 271 
Meškovići 135 
Rainci Donji 261 
Petrovice Gornje 185 
Jeginov Lug 5 
Vukovije Donje 403 
Vukovije Gornje 287 
Tojšići 261 
Kikači 231 
Hrasno Donje 193 
Hrasno Gornje 98 
Seljublje 118 
Jelovo Brdo 89 
Jajići 154 
Kalesija Gornja 204 
Brda 139 
Zukići 98 
Memići 199

Mirsad Hadžikadić

Kalesija centar 102 
Prnjavor 40 
Dubnica 23 
Miljanovci 67 
Sarači 11 
Rainci Gornji 76 
Meškovići 25 
Rainci Donji 29 
Petrovice Gornje 25 
Jeginov Lug 5 
Vukovije Donje 70 
Vukovije Gornje 66 
Tojšići 64 
Kikači 48 
Hrasno Donje 3 
Hrasno Gornje 5 
Seljublje 31 
Jelovo Brdo 7 
Jajići 4 
Kalesija Gornja 56 
Brda 13 
Zukići 14 
Memići 37

Fahrudin Radončić

Kalesija centar 69 
Prnjavor 19 
Dubnica 8 
Miljanovci 40 
Sarači 3 
Rainci Gornji 41 
Meškovići 9 
Rainci Donji 43 
Petrovice Gornje 56 
Jeginov Lug 7 
Vukovije Donje 79 
Vukovije Gornje 119 
Tojšići 60 
Kikači 37 
Hrasno Donje 7 
Hrasno Gornje 24 
Seljublje 21 
Jelovo Brdo 14 
Jajići 6 
Kalesija Gornja 24 
Brda 7 
Zukići 4 
Memići 15

Senad Šepić

Kalesija centar 6 
Prnjavor 5 
Dubnica 4 
Miljanovci 4 
Sarači 0 
Rainci Gornji 10 
Meškovići 8 
Rainci Donji 14 
Petrovice Gornje 7 
Jeginov Lug 1 
Vukovije Donje 8 
Vukovije Gornje 10 
Tojšići 12 
Kikači 15 
Hrasno Donje 0 
Hrasno Gornje 5 
Seljublje 4 
Jelovo Brdo 2 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 6 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 3

Amer Jerlagić

Kalesija centar 10 
Prnjavor 15 
Dubnica 2 
Miljanovci 4 
Sarači 4 
Rainci Gornji 1 
Meškovići 0 
Rainci Donji 7 
Petrovice Gornje 4 
Jeginov Lug 0 
Vukovije Donje 8 
Vukovije Gornje 3 
Tojšići 7 
Kikači 8 
Hrasno Donje 1 
Hrasno Gornje 2 
Seljublje 4 
Jelovo Brdo 0 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 2 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 6

Jerko Ivanković-Lijanović

Kalesija centar 2 
Prnjavor 4 
Dubnica 2 
Miljanovci 3 
Sarači 1 
Rainci Gornji 1 
Meškovići 1 
Rainci Donji 3 
Petrovice Gornje 0 
Jeginov Lug 0 
Vukovije Donje 7 
Vukovije Gornje 1 
Tojšići 3 
Kikači 0 
Hrasno Donje 1 
Hrasno Gornje 14 
Seljublje 0 
Jelovo Brdo 1 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 3 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 2

Dragan Čović

Kalesija centar 1 
Prnjavor 0 
Dubnica 2 
Miljanovci 0 
Sarači 0 
Rainci Gornji 0 
Meškovići 0 
Rainci Donji 0 
Petrovice Gornje 0 
Jeginov Lug 0 
Vukovije Donje 0 
Vukovije Gornje 1 
Tojšići 1 
Kikači 1 
Hrasno Donje 0 
Hrasno Gornje 0 
Seljublje 0 
Jelovo Brdo 1 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 0 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 1

Boriša Falatar

Kalesija centar 1 
Prnjavor 2 
Dubnica 2 
Miljanovci 1 
Sarači 0 
Rainci Gornji 2 
Meškovići 0 
Rainci Donji 0 
Petrovice Gornje 0 
Jeginov Lug 0 
Vukovije Donje 3 
Vukovije Gornje 2 
Tojšići 3 
Kikači 2 
Hrasno Donje 0 
Hrasno Gornje 0 
Seljublje 0 
Jelovo Brdo 1 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 3 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 0

Diana Zelenika

Kalesija centar 0 
Prnjavor 1 
Dubnica 0 
Miljanovci 1 
Sarači 0 
Rainci Gornji 2 
Meškovići 0 
Rainci Donji 6 
Petrovice Gornje 0 
Jeginov Lug 0 
Vukovije Donje 0 
Vukovije Gornje 2 
Tojšići 3 
Kikači 0 
Hrasno Donje 0 
Hrasno Gornje 0 
Seljublje 0 
Jelovo Brdo 0 
Jajići 0 
Kalesija Gornja 2 
Brda 0 
Zukići 0 
Memići 0

Željko Komšić

Kalesija centar 292 
Prnjavor 114 
Dubnica 110 
Miljanovci 187 
Sarači 67 
Rainci Gornji 233 
Meškovići 91 
Rainci Donji 269 
Petrovice Gornje 260 
Jeginov Lug 6 
Vukovije Donje 255 
Vukovije Gornje 189 
Tojšići 372 
Kikači 155 
Hrasno Donje 65 
Hrasno Gornje 0 
Seljublje 53 
Jelovo Brdo 72 
Jajići 32 
Kalesija Gornja 137 
Brda 28 
Zukići 21 
Memići 160

 

izvor: infoplus.ba