Izdvojena sredstva u iznosu od 369.000,00 KM za projekte zapošljavanja

Grad Tuzla je nakon provedene procedure odabira korisnika sredstava po javnom pozivu za podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzla pristupio potpisivanju ugovora sa odabranim korisnicima, s ciljem podrške novom zapošljavanju u 2018. godini.

Projektom „Zapošljavanje i nova radna mjesta“ ukupno su podržana 63 poslovna subjekta, u kojima je zaposleno 125 osoba koje su se nalazile na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla. Projektom „Siguran start“ ukupno je podržano 47 novoregistrovanih poslovnih subjekata.

Projektom „Zapošljavanje ranjivih kategorija“ – podržan je jedan poslovni subjekt koji je zaposlio jednu osobu sa invaliditetom, a koja se nalazila na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla.

Javni poziv za ovaj Projekat će biti otvoren do 31.12.2018. godine. Izdvojena sredstva iz Budžeta Grada Tuzla za ova tri projekta iznose 369.000,00 KM. Na ovaj način Grad Tuzla realizira svoju stratešku opredjeljenost u stvaranju što boljih uslova za poslovanje preduzeća na području Grada Tuzla, kao i odlučnost pri pružanju podrške novom zapošljavanju s ciljem smanjenja broja nezaposlenih.