“Eko zeleni” TK obilježili Svjetski dan zaštite ozonskog omotača

Danas je u organizaciji Ekološkog Saveza “Eko zeleni” TK u području zaštićenog prjzaža Konjuh, održan Okrugli sto o temi ,,Terenska nastava- škola u prirodi, uz podršku Fonda za okoliš FBiH i Ministarstva zaštite i okoline TK.

Kako nam je istakao prof.dr. Muhamed Omerović, ovakve manifestacije imaju za cilj: razvoj ljubavi prema prirodi, ekološke svijesti i pokretanje inicijative da Konjuh planina postane nastavna baza za škole. Izvanučionička nastava podstiče istraživačku nastavu i lakše usvajanje znanja. Didaktički principi su lakše u primjeni a metodička koncepcija časa u prirodi traži i omogućava primjenu metoda posmatranja, percepcije i čulnog učenja.

Na ovaj način želimo razvijati ekološku svijest uz unapređenje ekološkog ponašanja stanovništva.

Skupu se obratio i prof.dr. Midhat Jašić koji je istakao da šumski proizvodi, ljekovito bilje, gljive, šumsko voće i povrće je neprocjenjivo u zdravoj prehrani. S druge strane boravak i šetnja u šumi štiti od brojnih bolesti i čuva zdravlje. Ovo “kupanje u šumi” ima fizičko-zdravstvenu dimenziju, ali i duhovnu i emotivnu.

Profesor Kadrija Hodžić je podcrtao da briga o ekologiji smeta ideologiji neoliberalizma i konzumerizma. Holistički pristup ekonomiji podrazumijeva održivost i humanost. Ekonomija nije homogena, jer postoji i shvatanje bazirano na drugačijem razumijevanju. I u ekonomiji najsvetija obaveza je biti u skladu sa prirodom. Ako smo na toj strani onda smo na pravoj strani.