dr.Jasmin Osmančević pokrenuo inicijativu za otvaranje ambulante u MZ Seljublje

Danas se održava 31.redovna sjednica OV Kalesija. Vijećnik u OV Kalesija i zamjenik predsjedavajućeg uputio je viječničku inicijativu za otvaranje ambulante u MZ Seljublje.

Prije tri godine članovi vijeća Mjesne zajednice Seljublje obratili su se načelniku gospodinu Seadu Džafiću i upoznali ga sa dugogodišnjim problemom vezano za otežan pristup uslugama zdravstvene zaštite mještanima MZ Seljublje.

Od tad do danas ništa se nije učinilo, pa je ponovo jedan broj građana mene lično zamolio da iznesem njihov problem na općinskom vijeću – rekao je dr. Osmančević za naš portal.

Pacijenti iz Seljublja usluge zdravstvene zaštite koje se odnose na Tim porodične medicine ostvaruju u porodičnoj ambulanti Simin Han. Ambulanta Simin Han pripada JZU Dom zdravlja Tuzla.
Ukoliko istom pacijentu zatreba određena specijalističko konsultativna usluga, npr. usluga oftalmologa, pedijatra i slično, za navedenu uslugu taj pacijent mora doći u Dom zdravlja Kalesija. Ako npr. istom pacijentu zatreba određena usluga koja se ostvaruje na Kliničkom centru, taj isti pacijent prvo mora doći u područnu ambulantu Simin Han, pa nakon toga sa uputnicom mora posjetiti Dom zdravlja Kalesija, te nakon ovjerne uputnice u Domu zdravlja Kalesija, sa istom uputnicom se može uputiti na UKC Tuzla – ističe dr. Osmančević, zamjenik predsjedavajućeg u OV Kalesija.

Mislim da je ovo jedna strašna diskriminacija prema građanima Seljublja i vjerujte ova zavrzlama traje godinama, i niko ne želi da se ovaj problem riješi.
Građani MZ Seljublje imaju pravo na olakšan pristup uslugama zdravstvene zaštite, a ne na ovakav nepravedan odnos, da lutaju od ustanove do ustanove sa uputnicama, čekajući u redovima na ovjeru, pa nakon toga opet čekajući u redovima na preglede.

Tragom gore navedenih informacija, obavio sam razgovore sa osobljem ambulante porodične medicine u Simin Hanu koji su mi potvrdili ove navode. Također sam zatražio određene informacije kod Zavoda zdravstvenog osiguranja i nadležnog Ministarstva zdravstva. JZU Dom Zdravlja Kalesija je potpisnik Ugovora za pružanje zdravstvene zaštite sa ZZO TK. Vrijednost ugovora na godišnjem nivou je oko 48000 KM, i ta sredstva se isplaćuju preko našeg Doma zdravlja JZU Dom zdravlja Tuzla, za nikakve usluge. Uz malo dobre volje ovaj dugogodišnji problem se može riješiti. Sa sredstvima od 48000 KM na godišnjem nivou se može organizovati rad Ambulante u Seljublju, i na taj način spriječiti da pacijenti iz Seljublja lutaju, i da sve zdravstvene potrebe i usluge mogu riješiti u JZU Dom zdravlja Kalesija – ističe dr. Osmančević, vijećnik i zamjenik predsjedavajućeg u OV Kalesija.