Deutsche Bundesbank pruža podršku Centralnoj banci BiH

Članovi Uprave CBBiH, viceguverneri Ernadina Bajrović, Marko Vidaković i Željko Marić, upoznali su delegaciju Bundesbank u sastavu Burkhard Balz, član Izvršnog odbora Bundesbank, Martin Dinkelborg, direktor Centra za međunarodni dijalog i Peter Spicka, koordinator za IPA projekte, o aktuelnostima u poslovanju CBBiH.

Uz zahvalnost na saradnji i podršci koju Deutsche Bundesbank pruža CBBiH istaknut je značaj jačanja partnerstva i međuinstitucionalnog dijaloga.

U fokusu razgovara bila je implementacija Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju integracije u Evropski sistem centralnih banaka. U programu, osim CBBiH, učestvuju i entitetske agencije za bankarstvo.

Status BiH kao zemlje kandidata za članstvo u EU postavlja pred CBBiH nove izazove i zahtijeva jasan angažman i CBBiH i svih institucija u BiH, koje zajedno rade na jačanju institucionalnih kapaciteta CBBiH i finansijskog sistema u BiH, saopćeno je iz Ureda za komunikacije Centralne banke BiH.

Izvor: haber.ba