Danas otvorena novoizgrađena dionica puta Kalesija-Osmaci

Federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice Edin Ramić, načelnik Kalesije Sead Džafić, načelnik opštine Osmaci Ljubo Petrović i Halil Omanović direktor Ureda za koordinaciju projekata pri

Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH danas su svečano u promet
pustili novoizgrađenu dionicu puta u dužini od 2,6 kilometara koji povezuje općineKalesiju i Osmake.

Riječ je o dionici puta za čiju izgradnju jeizdvojeno 627.000 KM, u protekle dvije godine, a pored povezivanja ove dvijeopćine povezat će i dva entiteta.

Sredstva za izgradnju ovog veoma značajnog infrastrukturnogprojekta osiguralo je u najvećoj mjeri Federalno ministarstvo rasljenih osoba iizbjeglica, potom Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PCU projekat,Ministarstva za ljudska aprava i izbjeglice, općine Kalesija i Osmaci te vlade
Turske i Norveške.

“Putevi uspostavljaju komunikaciju i spajaju ljude, omogućavaju razmijenu roba i usluga. Simbol su povezanosti te boljih uslova života i rada. Putna komunikacija preduslov je kvalitetnijih uslova života, dostupnosti obrazovnim izdravstvenim ustanovama ali i ekonomskog razvoja. Stoga ova putna dionica
ima dodatni značaj, ne samo da učini pristup lakšim, bržim i boljim, nego i da poveže dvije povratničke zajednice u dva bh. entiteta“, kazao je ministar Ramić.

Prilikom otvorenja ovog puta načelnik općineKalesija Sead Džafić kazao je da će ovaj put povezati dvije prijateljske općinekoje će i u budućnosti sarađivati na mnogim projektima. Također je kazao da ćeput otvoriti nove mogućnosti za razvoj industrijske zone, ali i uveliko pomoćipoljoprivrednicima da dođu do svojih parcela i da ih obrađuju.

I načelnik opštine Osmaci Ljubo Petrović istakaoje bitnost ovog puta rekavši da će sada putna komunikacija između Osmaka iKalesije biti skraćena za nekih šest kilometara.

Općina Kalesije je uradila i projekat kružnogtoka koji bi se gradio na spoju ovog puta sa magistralnim putemKalesija-Zvornik te sa putem za Sapnu, ali se očekuje saglasnost Federalnedirekcije cesta te pomoć u izgradnji većih nivoa vlasti.

Prilikom puštanja u promet ovog puta, svi su iskazali i zadovoljstvo urađenim poslom koji je uradio izvođač firma „Izgradnja“ iz Teočaka čiji direktor Hajrudin Imširović je danas prisustvovao ovoj svečanosti kao i predsjednici Općinskog vijeća Kalesija Enes Idrizović te Skupštine Opštine Osmaci Mehmedalija Imširović.