Čestitka načelnika i predsjedavajućeg OV Kalesija za Dan armije RBiH

Čestitka načelnika i predsjedavajućeg OV Kalesija za Dan armije RBiH

Datum: 15.04.2019. 07:12

Na današnji dan
prije 27.godina od pripadnika Teritorijalne odbrane i Patriotske lige formirana
je vojna formacija Armija Republike Bosne i Hercegovine.

15.april 1992.
godine je jako bitan datum za historiju naše domovine, jer da nije formirana
Armija RBiH danas sigurno ne bi imali slobodu i državu u granicama Drina na
istoku, Una na zapadu, Sava na sjeveru te Jadransko more na jugu.

Armija Republike
Bosne i Hercegovine je priča o znanim i neznanim junacima, herojima, patriotama
i ljudima koji su stali na put daleko nadmoćnijem neprijatelju i kojem su na
častan vojnički način nanosili poraze.

Naša obaveza je
da o hrabrim podvizima Armije Republike Bosne i Hercegovine pričamo mlađim
naraštajima, da pričamo o časnoj i poštenoj borbi koja je sačuvala domovinu
Bosnu i Hercegovinu.

Svim pripadnicima
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, porodicama šehida i palih boraca, ratnim
vojnim invalidima, demobilisanim borcima i veteranima Armije Republike Bosne i
Hercegovine i svim građanima čestitamo 15. april-Dan Armije Republike Bosne i
Hercegovine.

Općinski načelnik Sead Džafić i predsjedavajući Općinskog vijeća dr. Enes Idrizović