Bravo, osnovci! Pročitajte ko su najbolji matematičari u Kalesiji

Osnovna škola Kalesija bila je danas (13.03.2021.god.) domaćin Općinskog takmičenja iz matematike.

Na takmičenju je učestvovalo ukupno 56 učenika iz pet osnovnih škola sa područja Općine Kalesija.Takmičenje je organizovano prema preporukama Pedagoškog zavoda TK-a uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.

Maksimalan broj osvojenih bodova na takmičenju je 50.

Rezultati takmičenja su slijedeći:

VI razred pojedinačni plasman:

1.Šišić Lamija OŠ” Tojšići”-47(nastavnik Izet Softić)

2.Ćurtović Hadi OŠ ” Kalesija”-45(nastavnica Amela Čaušević)

3.Delić Ajlin OŠ”Tojšići”-44(nastavnik Izet Softić)

4.Hrustić Samra OŠ ” Kalesija-40(nastavnica Amela Čaušević)

5.Hodžić Amila OŠ”Kalesija”-33(nastavnica Amela Čaušević)

VI razred ekipno:

I mjesto OŠ ” Tojšići” 121

II mjesto OŠ ” Kalesija” 118

III mjesto OŠ ” Rainci” 66

VII razred pojedinačni plasman:

1.mjesto Emina Mujanović OŠ “Kalesija”-41( nastavnik Asim Imamović)

2.mjesto Lejla Sinanović OŠ “Kalesija”-28(nastavnik Asim Imamović)

3.mjesto Amna Musić OŠ” Tojšići”-27( nastavnica Mujesira Živčić)

4.Armina Spahić OŠ” Kalesija”-26(nastavnik Asim Imamović)

5.Vildana Avdibašić OŠ” Tojšići”-14(nastavnica Mujesira Živčić)

VII razred ekipno:

I mjesto OŠ”Kalesija” 95

II mjestoOŠ” Tojšići ” 50

III mjesto dijele OŠ”Rainci” i OŠ” Memići”

VIII razred pojedinačno:

1.mjesto Kenan Muhamedbegović OŠ” Kalesija” -21(nastavnik Asim Imamović)

2.mjesto Ensar Hamidović OŠ ” Vukovije”-21(nastavnik Ševal Bajrić)

3.mjesto Lamija Mujkić OŠ” Tojšići”-8(nastavnica Sanela Jukanović)

4.mjesto Ajdin Mešić OŠ “Rainci Gornji”-6( nastavnik Mujo Ramić)

5.mjesto mjesto Haris Halilović OŠ”Memići”-3(nastavnica Kadić Sabina)

5.mjesto Sabina Mujkić OŠ” Kalesija” -3(nastavnik Asim Imamović)

5.mjesto Amna Đedović OŠ ” Tojšići”-3(nastavnica Sanela Jukanović)

VIII razred ekipno:

I mjesto OŠ” Kalesija” 25

II mjesto OŠ”Vukovije” 22

III mjesto OŠ”Tojšići”

IX razred pojedinačno:

1.mjesto Lamija Pjanić OŠ”Rainci Gornji”-50(nastavnik Šmigalović Muhamed)

1.mjesto Lamija Jakubović OŠ”Rainci Gornji”-50(nastavnik Šmigalović Muhamed)

3.mjesto Ajla Pezić OŠ” Kalesija” -47(Nastavnica Mirsada Hasanović)

4.mjesto Alema Avdibašić OŠ ” Tojšići”-41(nastavnica Mujesira Živčić)

5.mjesto Sarah Hadžić OŠ”Rainci Gornji”-39

IX razred ekipno:

I mjesto OŠ” Rainci Gornji” 139

II mjesto OŠ” Tojšići” 94

III mjesto OŠ”Kalesija” 77