26 porodica u općini Kladanj dobilo ključeve obnovljenih stambenih jedinica

Otvaranjem adaptiranog kolektivnog centra u mjestu Starića Brdo u Općini Kladanj, u utorak 6.11.2018. godine, završeni su radovi na projektu „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ – CEB II, kojim je obnovljeno 26 stambenih jedinica na području ove općine.

Na području Općine Kladanj završena je realizacija tri potprojekta, kojim je sanirano devet postojećih stambenih objekta na lokacijama Ravne, Starić brdo i Tuholj brdo, sa ukupno 26 stambenih jedinica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.112.040,00 KM, a radovi su završeni u planiranom roku. Uspješnu implementaciju potprojekta na području Općine Kladanj provodilo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak BiH i Općinom Kladanj.

Ministar Ramić kazao je da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica potpisalo Sporazum o saradnji sa devet općina sa područja Tuzlanskog kantona za realizaciju 17 potprojekata, te da su u toku pripremne aktivnosti za potpisivanje sporazuma sa još dvije općine, Banovići i Kalesija, koje su odobrenjem Vlade FBiH i CEB Banke naknadno uključene u Projekat CEB II.

„Ukupna planirana vrijednost potprojekata na području TK, za koje su do sada potpisani Sporazumi o saradnji iznosi 22,6 miliona eura, od čega su kreditna sredstva skoro 15,4 a učešće općina/gradova oko 7,3 miliona eura. Ono što je najvažnije jeste da ćemo provođenjem ovih potprojekata sanirati i izgraditi 591 stambenu jedinicu za korisnike koji su trenutno smješteni u kolektivnim centrima. Naš cilj je da u što skorijem periodu osiguramo stambeno rješenje za sve raseljene, kako bismo sve resurse posvetili ekonomskom jačanju ove kategorije sa naglaskom na povratak“, istakao je ministar Ramić.

Kontribucija Općine za ova tri potprojekta iznosi 775.885 KM, koja je osigurana kroz zemljište i objekte, troškove nadzora nad izvođenjem radova i troškove smještaja korisnika tokom izvođenja radova na sanaciji postojećih objekta, dok su preostala sredstva utrošena na rekonstrukciju stambeih objekata.

Sanacija objekata u Općini Kladanj je obuhvatala zamjenu unutrašnje i vanjske stolarije, izradu nove termoizolujuće fasade objekata, termoizolacije tavanskog prostora i podnih površina, sanaciju oštećenih dijelova krovne konstrukcije, zamjenu podnih površina unutar objekta, ispitivanje i zamjenu oštećenih instalacija i kompletnu rekonstrukciju kupatila.

Svečanosti završetka projekta sanacije 26 stambenih jedinica i uručenju ključeva budućim korisnicima u Kladnju prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, direktor Fonda za povratak BiH Nebojša Švraka, resorna kantonalna ministrica Sandra Memić i načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović.